دانلود سریال جنجالی ظهور (The Arrivals)

جالبه بدونین که...

 در قسمت 21 این سریال نشون میده که قسمت 17 این سریال و از وب سایت youtube حذف کردن، چرا؟

 

توجه*این سریال بدون سانسور می باشد+18+*توجه           

                          

  دانلود کنید زیر نویس فارسی :

    

 0 - 10


11-20


21-30


31-40


41-51


دانلود مجموعه:


قسمت مقدمه

 

قسمت اول (سندی از قرآن)

قسمت دوم (کنترل ذهن - گفته های جرج کارلین)


قسمت سوم (کنترل ذهن کودکان)(18+)


قسمت چهارم (نشانه های ظهور دجال)

قسمت پنجم (انرژی معماری)


قسمت شیشم (مبارزه برای انرژی انسان)


قسمت هفتم (فراعنه امروز)


قسمت هشتم (مدارک تکان دهنده از فراعنه)


قسمت نهم (هاشم فیلم)


قسمت دهم (نظم دنیوی جهانی)


قسمت یازدهم (جادوی موسیقی)
(18+)
 
قسمت دوازدهم (روشنایی دادن به تاریکی)

قسمت سیزدهم (زن قرمزپوش)


قسمت چهاردهم (هالیوود)


قسمت پانزدهم (هالیوود و ارض موعود)

قسمت شانزدهم (رسانه و اسلام)


قسمت هیفدهم (جنگ به خاطر ترور)


قسمت هجدهم (ریاکاری دموکراسی)


قسمت نوزدهم (پدیده "اشیاء پرنده ناشناخته" - 1)


قسمت بیستم (پدیده "اشیاء پرنده ناشناخته" - 2)


قسمت بیست و یکم (در ادامه چه چیزی ارائه می شود؟)


قسمت بیست و دوم (فرهنگ رایج شیطانی ما)


قسمت بیست و سوم (ماتریالیسم و جنگ درون)


قسمت بیست و چهارم (آزادی جدا شده)


قسمت بیست وپنجم (دجال ضد مسیح اینجاست - 1)


قسمت بیست و ششم (دجال ضد مسیح اینجاست - 2)


قسمت بیست وهفتم (چرا شیطان پرستی توسط رهبران انجام می شود؟ - ۱)


قسمت بیست و هشتم (چرا شیطان پرستی توسط رهبران انجام می شود؟ - ۲)


قسمت بیست ونهم (حقیقت در مورد خدایان)


قسمت سی ام (زمین شطرنجی و خدایان)


قسمت سی و یکم (فریب بزرگ)


قسمت سی و دوم (با ارزش ترین حقیقت)


قسمت سی و سوم (انتخاب با شماست)


قسمت سی و چهارم (تحریف دین)


قسمت سی و پنجم (معبد سلیمان)


قسمت سی و ششم (داستان عیسی (علیه السلام))


قسمت سی وهفتم (خدای خورشید)


قسمت سی و هشتم (داستان اسلام)


قسمت سی ونهم (حقیقت در مورد دوازده امام (آل پیامبر))


قسمت چهلم (اعتقادات مشترک)


قسمت چهل و یکم (دودمان ها)


قسمت چهل و دوم (نگهبانان دروازه)


قسمت چهل و سوم (رمزنمایی 11-9)


قسمت چهل و چهارم (اهمیت کعبه)


قسمت چهل و پنجم (کعبه و مناسک 11-9)


قسمت چهل و ششم (انسان کامل)


قسمت چهل وهفتم (انسان آزاد)


قسمت چهل و هشتم (ظهور مهدی (علیه السلام))


قسمت چهل نهم (ظهور دجال)


قسمت پنجاه (ظهور عیسی (علیه السلام))


قسمت پنجاه و یکم (پایان)

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.